Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP 226.07.2016 Dostawa implantów ortopedycznych

Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2016 o godz. 12:00  

Termin otwarcia ofert - 04.04.2016 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 23.02.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 26.02.2016

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 26.02.2016

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 23.03.2016

sprostowanie ogłoszenia - data publikacji 24.03.2016

ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - data publikacji 29.03.2016

wynik postępowania - data publikacji 20.05.2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-02-23
Liczba wyświetleń: 1664

Wróć