Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.10.2016 odbiór i utylizacja odpadów medycznych

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2016 o godz. 12:00  

Termin otwarcia ofert - 29.04.2016 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 15.04.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 15.04.2016

wyjaśnienia do siwz -data publikacji 22.04.2016

wyjaśnienia do siwzcz 2  -data publikacji 26.04.2016

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 18-05-2016

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-04-15
Liczba wyświetleń: 1026

Wróć