Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.15.2016 Dostawa sterylizatora parowego, sterylizatora plazmowego, myjni dezynfektora

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2016 o godz. 12:00  

Termin otwarcia ofert - 16.05.2016 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 22-04-2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 22-04-2016

załącznik nr 2 cz1 - data publikacji 22-04-2016

załącznik nr 2 cz2 - data publikacji 22-04-2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 29-04-2016

zmiania terminu składania i otwarcia ofert - data publikacji 29-04-2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 06-05-2016

wyjaśnienia SIWZ oraz modyfikacja SIWZ - data publikacji - 06-05-2016

wynik postępowania - dataq publikacji 10-06-2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-04-22
Liczba wyświetleń: 1786

Wróć