Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.16.2016 Rozbudowa budynku Szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

NOWY TERMIN

Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2016 o godz. 12:45 

Termin otwarcia ofert - 08.06.2016 r. o godz. 13:00

 

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 13.05.2016

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 13.05.2016

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz1 - data publikacji 13.05.2016

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz2 - data publikacji 13.05.2016

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz3 - data publikacji 13.06.0216

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz4 - data publikacji 13.06.2016

 

wyjaśnienia treści SIWZ cz1 - data publikacji 17-05-2016

wyjaśnienia treści SIWZ cz2 - data publikacji 18-05-2016

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 25-05-2016

wyjaśnienia treści SIWZ cz3  - data publikacji 25-05--2016

 

wyjaśnienia treści SIWZ cz4 - data publikacji 27-05-2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 02.06.2016

informacja o zmianie terminu składania ofert - data publikacji 02.06.2016

ogłoszenie o zmianie terminu w informacjach dodatkowych - data publikacji 02.06.2016

informacja od wykonawcy - data publikacji 03.06.2016

odpowiedź zamawiającego - data publikacji 03.06.2016

 

wynik postępowania - data publikacji 24.06.02016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-05-13
Liczba wyświetleń: 4056

Wróć