Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.17.2016 Dostawa leków

Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2016 o godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert - 07.06.2016 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 24.05.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 24.05.2016

opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 24.05.2016

wyjaśnienia 1 - data publikacji 02.06.2016

wyjaśnienia do siwz 2 - data publikacji 03.06.2016

wyniki postępowania - data publikacji 27.06.2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-05-24
Liczba wyświetleń: 1230

Wróć