Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP 226.18.2016 Dostawa artykułów spożywczych

Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2016 o godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert - 09.06.2016 r. o godz. 12:30

 

 

ogłoszenie - data publikacji 01.06.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 01.06.2016

opis przedmiotu zamówienia_załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 01.06.2016

wynik postępowania-data publikacji 01.07.2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-06-01
Liczba wyświetleń: 961

Wróć