Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.19.2016 Rozbudowa Oddziału Neonatologicznego i Ginekologiczno-Położniczego

Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2016 o godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert - 22.06.2016 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 07.06.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 07.06.2016

projekt - zał. nr 6 do siwz - data publikacji 07.06.2016

specyfikacja techniczna - zał. nr 7 do siwz - data publikacji 07.06.2016

przedmiary robót - zał. nr 8 do siwz - data publikacji 07.06.2016

wyjaśnienia 1 do siwz- data publikacji 16.06.2016

wyjaśnienia 2 do siwz - data publikacji 17-06-2016

wynik postępowania - data publikacji 08.07.2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-06-07
Liczba wyświetleń: 1629

Wróć