Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.20.2016 Dostawa materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert upływa w dniu 27.06.2016 o godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert - 27.06.2016 r. o godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 17.06.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 17.06.2016

opis przedmiotu zamówienia-data publikacji 17.06.2016

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 23.06.2016

wynik postępowania-data publikacji 15.07.2016

wynik w pakiecie 3 - data publikacji 20.07.2016

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-06-17
Liczba wyświetleń: 1236

Wróć