Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.22.2016 Dostawa odczynników, probówek, aparatu i drobnego sprzętu laboratoryjnego

 Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2016 o godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert - 28.09.2016 r. o godz. 12:30ogłoszenie - data publikacji 14.09.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 14.09.2016

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 14.09.2016

zmiana ogłoszenia - data publikacji 20.09.2016

zmiana terminu składania i otwarcia ofert - data publikacji 20.09.2016

wyjaśnienia do siwz i modyfikacja umowy-data publikacji 23.09.2016

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 29.09.2016

wynik postępowania - data publikacji 20.10.2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-09-14
Liczba wyświetleń: 1351

Wróć