Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.25.2016 Dostawy sprzętu jednorazowego użytku

Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2016 o godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 28.12.2016 o godz. 12:30 

 ogłoszenie - data publikacji 24.10.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 24.10.2016

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 24.10.2016

załącznik nr 3 - data publikacji 24.10.2016

załącznik nr 5 do siwz - data publikacji 24.10.2016

sprostowanie ogłoszenia - data publikacji 29.10.2016

zmiana terminu - 23.11.2015

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 01.12.2016

wyjaśnienia do siwz wraz ze zmianą terminu - data publikacji 09.12.2015

zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 09.12.2016

zmodyfikowany załacznik nr 2 do siwz - data publikacji 09.12.2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 14.12.2016

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 30.12.2016

wynik postępowania - data publikacji 08.02.2017


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-10-24
Liczba wyświetleń: 7848

Wróć