Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.29.2016 serwis angiografu

Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2016 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert  09.12.2016 o godz.12:30

 

ogłoszenie- data publikacji 25.11.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 25.11.2016

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 25.11.2016

zmiana terminu - data modyfikacji 05.12.2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.12.2016

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 06.12.2016

zamodyfikowany załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 06.12.2016

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 14.12.2016

wynik postępowania - data publikacji 19.12.2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-11-25
Liczba wyświetleń: 976

Wróć