Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.32.2016 Dostawa leków

Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2017 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 02.02.2017 o godz. 12:30

 

 ogłoszenie - data publikacji 28.12.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia -data publikacji 28.12.2016

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 28.12.2016

załącznik nr 3 -data publikacji 28.12.2016

załącznik nr 5 do siwz - data publikacji 28.12.2016

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 25.01.2017

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 15.02.2017 r.

wynik postępowania - data publikacji 13.03.2017 r.


 

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-12-28
Liczba wyświetleń: 2147

Wróć