Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.33.2016 Wykonanie instalacji SAP i DSO

Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2017 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 13.01.2017 o godz. 12:30

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 29.12.2016

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 29.12.2016

projekt budowlany - data publikacji 29.12.2016

ekspertyza techniczna - data publikacji 29.12.2016

przedmiar robót SAP - data publikacji 29.12.2016

specyfikacja techniczna SAP - data publikacji 29.12.2016

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 10.01.2017

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 16.01.2017

unieważnienie postępowania - data publikacji 27.01.2016


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2016-12-29
Liczba wyświetleń: 1339

Wróć