Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.01.2017 Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 NOWY TERMIN !

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2017 o godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert 31.01.2017 o godz. 12:30

 

 

 

ogłoszenie - data publikacji 05.01.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 05.01.2017

projekt - data publikacji 05.01.2017

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - data publikacji 05.01.2017

zmiana terminu składania ofert - data publikacji 20.01.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 20.01.2017

zmiana terminu składania ofert 2 - data publikacji 25.01.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - data publikacji 25.01.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 26.01.2017

unieważnienie postępowania - data publikacji 01.02.2017


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-01-05
Liczba wyświetleń: 1438

Wróć