Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.02.2017 Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2017 godz.12:00

Termin otwarcia ofert 21.02.2017 godz. 12:30

 ogłoszenie - data publikacji 06.02.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 06.02.2017

projekt - data publikacji 06.02.2017

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - data publikacji 06.02.2017

przedmiary robót - data publikacji 06.02.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 16.02.2017

zbiorcze zestawienie ofert - data publikacji 23.02.2017 r.

unieważnienie postępowania - data publikacji 23.02.2017 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-02-06
Liczba wyświetleń: 1532

Wróć